Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 2638 2766
BR Brožúry 724 724 08.12.2015
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 1455 1457 04.09.2019
PE Periodiká 294 507 28.08.2019
AV Audiovizuálne médiá 8 7 28.04.2016
DP Študentské práce 71 71 02.09.2019
AN Články 86 0 10.04.2006

Najhľadanejší